Uitreiking twee ‘Gouden Soesters’

De heer Vos en de heer van Hal zetten zich op bijzondere wijze in en verbinden verschillende groepen in onze samenleving, zelfs over de generaties heen. Burgemeester Metz: “Wij zijn hen daar bijzonder dankbaar voor, en daarom hebben we ze vandaag extra in het zonnetje gezet. Beiden hebben al veel maatschappelijk waardering ontvangen, waaronder een Koninklijke Onderscheiding. Maar voor mensen zoals zij hebben we iets bijzonders achter de hand om hun collectie van onderscheidingen compleet te maken. Het zijn uitzonderlijke mensen op wie nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan.”

Cees Vos

Cees is een supervrijwilliger. Vorig jaar heeft hij het Veteranenconcert georganiseerd waarvoor hij de Koninklijke Luchtmacht kapel heeft kunnen regelen. Het was een fantastisch concert, waar de vele aanwezigen van hebben genoten. Ook Museum Soest kan niet zonder zijn niet aflatende inzet. Dit jaar zijn er weer hele mooie exposities geweest in het museum. Heel veel waardering bestaat er voor zijn inzet bij het herdenken en vieren in het kader van 4 en 5 mei, waar hij jong en oud verbindt. En Cees doet nog veel meer. Er is bijna geen groot publiek evenement – van de taptoe tot Sinterklaas – waar hij niet aan verbonden is gewee

René van Hal

René is de andere belangrijke pijler in onze samenleving. Hij zet zich al jarenlang in als onbezoldigd vrijwilliger voor diverse organisaties. Hij is voorganger bij de RK-parochie, voorzitter van de Sportfederatie. Ook was René voorzitter van de commissie die het Landjuweel heeft georganiseerd. Het Groot Gaesbeeker Gilde kan zich niet voorstellen hoe alles geregeld moet worden voor het Gildefeest en alle andere activiteiten daaromheen, zonder zijn inzet. Toen Koningsdag opnieuw moest worden opgepakt heeft hij dat gedaan met respect en verbinding van en naar zijn voorgangers.

De ‘Gouden Soester’ is een onderscheiding die wordt uitgereikt aan mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd voor Soest. 

 

Bron: Gemeente